Komputery i modemy do zdalnego nauczania dla naszych uczniów!

Jeżeli  ktoś w dalszym ciągu ma problemy związane z brakiem odpowiedniego do wymogów zdalnego nauczania sprzętu komputerowego- prosimy  o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem szkoły. Możemy też zainteresowanym użyczyć modemy, które umożliwiają dostęp do szerokopasmowego Internetu przez sieć komórkową. Potrzeby w zakresie komputerów i modemów można zgłaszać również za pośrednictwem wychowawców.

Zastępca Burmistrza Szczucina Tomasz Bełzowski przekazał naszej szkole laptopy, które zostaną użyczone uczniom korzystającym ze zdalnego nauczania.

Dzięki współpracy z ZNP pozyskaliśmy też modemy LTE od firmy Orange.

Szczegółowe informacje dotyczące wypożyczenia sprzętu pod numerem telefonu 14 643 17 04.