Konsultacje od 01.06.2020


Od 01.06.2020r. uruchamiamy możliwość konsultacji dla uczniów wszystkich klas.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa, które na tych konsultacjach obowiązują.

Informacja o procedurach

Z powodu konieczności kontrolowania przez szkołę liczebności grup na konsultacjach prosimy o informowanie wychowawców na dwa dni robocze przed planowanymi zajęciami o chęci udziału dzieci w konkretnych konsultacjach.


Dodatkowe informacje dotyczące konsultacji:

Konsultacje mają charakter dobrowolny.
Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.
Nie są to zwyczajne lekcje- nie będzie na tych zajęciach realizowana podstawa programowa. Lekcje będą w dalszym ciągu realizowane w sposób zdalny.
Harmonogram konsultacji zakłada, że zajęcia te odbywać się będą we wtorki, środy i czwartki.
Zajęcia te będą zorganizowane w reżimie sanitarnym opisanym w procedurach opublikowanych na stronie internetowej.

Rodzic wypełnia odpowiednią deklarację (druki do pobrania ze strony skrzynka.edu.pl załączniki 1a lub 1b). W przypadkach braku możliwości wydrukowania załącznika- odpowiednie druki dostępne są w budynkach szkół, można też odręcznie przepisać treść.

Harmonogram do pobrania