Zajęcia w Przedszkolu Publicznym w Skrzynce zawieszone do 30 czerwca

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom, w porozumieniu z organem prowadzącym, zajęcia w Przedszkolu Publicznym w Skrzynce zostają zawieszone do 30 czerwca 2020 roku.
Jednocześnie informujemy, że dyżur pełni Przedszkole Publiczne w Szczucinie.