Zwrot książek do biblioteki

Zapraszamy do zwrotu książek (same lektury- zwrot podręczników będzie możliwy w terminie późniejszym).

Książki można zwracać do biblioteki:

Radwan 9 czerwca (wtorek) 9.00- 10.30

Skrzynka 10 czerwca (środa) 9.00 - 10.30