Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że dni 11, 12 czerwca (czwartek; Boże Ciało i piątek) oraz 16,17,18 czerwca (egzamin ósmoklasisty) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach nie są prowadzone zajęcia w formie zdalnej, nie ma też konsultacji.