Informacja- zwrot lektur i podręczników

 

Zwrot lektur i podręczników odbywać się będzie według następującego harmonogramu:

 

Budynek w Radwanie w dniu 19 czerwca 2020r. tj. piątek

W godzinach:  9.00 – 9.30 klasy VI, VII, VIII

W  godzinach:  9.30 – 10.00 klasy IV, V

 

 

Budynek w Skrzynce w dniu 22 czerwca 2020r. tj. poniedziałek

W godzinach:  9.00 – 10.00 klasy I,II, III

 

UWAGA- na terenie placówki należy zachować dystans pomiędzy osobami (minimum 1,5 metra), należy też mieć maseczkę zasłaniającą usta i nos.