ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

31 lipca 2020r. (piątek) od godz. 10.00 będzie można odebrać w sekretariacie szkoły (Radwan) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.